Καθοριστική σημασία για την ιεράρχηση των θεμάτων που αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη του αμπελοοινικού κλάδου της χώρας, με στόχο  την αναστροφή του ζοφερού κλίματος  εγκατάλειψης εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας, ανέδειξε  το περιεχόμενο των εργασιών της 62ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων της ΚΕΟΣΟΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2023.

Με δεδομένο το ενωτικό κλίμα που επικράτησε κατά την διάρκεια των τοποθετήσεων των εκπροσώπων των οινοποιητικών συνεταιρισμών – μελών της ΚΕΟΣΟΕ, οι τελευταίοι ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση του καταστατικού της ΚΕΟΣΟΕ, τα πεπραγμένα του Διοικητικού της Συμβουλίου, τον προγραμματισμό δράσης της και τις οικονομικές καταστάσεις του 2022.

Στο επίκεντρο των θεμάτων που θα απασχολήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα την Διοίκηση της ΚΕΟΣΟΕ οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης της Οργάνωσης, προτάσσουν:

  • Την αντιμετώπιση της χρόνιας παθογένειας του κλάδου, που προκαλείται από την παραοικονομία, οι παρενέργειες της οποίας στρεβλώνουν τον  υγιή ανταγωνισμό και πλήττουν κυρίως τη βιωσιμότητα των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και αυτήν των νόμιμων οινοποιείων

 

  • Την αναγκαιότητα πλέον της δημιουργίας Κεντρικού ελεγκτικού φορέα, υπό την ευθύνη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχευση στους ελέγχους κατά την διάρκεια του τρυγητού, αλλά και τους   ελέγχους των οινοποιείων

 

  • Την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθούν οι  αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις της χώρας, που δεν ενισχυθήκαν μέχρι σήμερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας, της αύξησης του κόστους καλλιέργειας, του Ρωσοουκρανικου πολέμου και της κλιματικής κρίσης.

 

  • Την επίσπευση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμπελουργίας, μέσω και της διενέργειας εξειδικευμένου συνεδρίου, το ερχόμενο φθινόπωρο.

 

  • Τον εξορθολογισμό των κριτηρίων κατανομής των Αδειών Φύτευσης, μέσω της κάθετης χορήγησης ανά νόμο, σύμφωνα με το δυναμικό παραγωγής του.

 

  • Τον έλεγχο των διαδικασιών ανατιμήσεων στην αγορά, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ενέργειας και ξηρών υλικών (φιάλες, υλικά συσκευασίας κλπ), για την καταστολή των φαινομένων κερδοσκοπίας που παρατηρούνται και θέτουν σε κίνδυνο την αμπελοκαλλιέργεια και τα οινοποιεία, που δεν μπορούν να επιρρίψουν τις αυξήσεις στον καταναλωτή.

 

  • Την αντιμετώπιση , με βάση τις προτάσεις της ΕΘΕΑΣ, του ασφυκτικού κλοιού που έχουν δημιουργήσει οι εισπρακτικές εταιρίες, σε πολλές συνεταιριστικές οργανώσεις, με προφανή την προοπτική οικονομικής τους εξόντωσης.

 

  • Την άμεση επίλυση του θέματος  που αφορά την ενωσιακή ενίσχυση του μέτρου «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης  ,που η ΑΑΔΕ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντιμετωπίζουν  ως εισοδηματική ενίσχυση και όχι ως Επένδυση, με αποτέλεσμα την άδικη επιβάρυνση των αμπελουργών με υπέρογκα πρόστιμα και δυσβάσταχτα διαχειριστικά κόστη.

 

  • Την  ένταξη στην πρόσθετη χρηματοδότηση της ΕΕ των αμπελοκαλλιεργητών ,στις περιοχές που επηρεάζονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

 

  • Την τροποποίηση του ν. 4673/2020, ώστε να καλυφθεί το κενό νόμου που αφορά τους Κλαδικούς Εθνικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΚΕΑΣ) του άρθρου 31 του ν. 4384/2016

Το θέμα της πρόβλεψης, στο νέο νόμο 4673/2020, ύπαρξης και δημιουργίας ενώσεων συνεταιρισμών και μάλιστα εθνικού επιπέδου, μορφή στη βάση της οποίας έχει θεσμοθετηθεί  και η ΚΕΟΣΟΕ  εδώ και 72 χρόνια , αποτελεί απαίτηση της 6ης  διεθνούς Συνεταιριστικής Αρχής.