Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο ήταν ευνοϊκές και συνέβαλαν ώστε η παραγωγή τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά να είναι σε πολύ καλά επίπεδα και στο να μην παρουσιαστούν προβλήματα από ασθένειες . Η παρατεταμένη ξηρασία (η τελευταία σημαντική βροχόπτωση στη Σάμο σημειώθηκε 5 Μαρτίου) επιτάχυνε την ωρίμαση χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα στην παραγωγή. Ο τρυγητός ξεκίνησε αρχές Αυγούστου και ολοκληρώθηκε 29 Σεπτεμβρίου. Σε όλο αυτό το διάστημα οι συνθήκες θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικής υγρασίας ήταν ιδανικές και συνέβαλαν στην σταδιακή ωρίμαση των σταφυλιών. Δεν σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ζημιές από καύσωνα και τα σταφύλια να αποκτήσουν την επιθυμητή περιεκτικότητα σε σάκχαρα διατηρώντας παράλληλα υψηλό αρωματικό δυναμικό.

                                                                               

                Οι αμπελώνες στη Σάμο είναι ξηρικοί και έχουν αναπτύξει βαθύ ριζικό σύστημα με αποτέλεσμα να έχουν υψηλή αντοχή στην ξηρασία. Η καλλιέργεια γίνεται σε αναβαθμίδες οι οποίες συγκρατούν τα νερά της βροχής και εμπλουτίζουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

Ο όγκος της παραγωγής αναμένεται να φτάσει τα 38600 HL και θα είναι οριακά μειωμένος σε σχέση με την παραγωγή 2021.

            Ο σακχαρικός τίτλος είναι υψηλότερος  σε σχέση με πέρυσι, λόγω της ανομβρίας, όπως επίσης και οι οξύτητες, λόγω της μεγάλης εναλλαγής της  θερμοκρασίας από την νύχτα στη μέρα.

            Οι παραγόμενοι οίνοι λόγω των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων ,έχουν αναπτύξει πλούσια αρώματα και  έχουν αποκτήσει σχετικά υψηλό αλκοολικό τίτλο κυρίως με τα τυπικά αρώματα μοσχάτου και υψηλή οξύτητα.

 

              Η μέση τιμή των σταφυλιών κατά την τρέχουσα αμπελουργική περίοδο αναμένεται να ανέλθει στα 0,60 € έναντι 0,55 € που ήταν η μέση τιμή της προηγούμενης περιόδου (2021).