Η εταιρεία ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. που είναι ταυτισμένη με την ποιότητα των προϊόντων της και την συνεχή εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη των πελατών της, παρουσιάζει την καινοτόμο μέθοδο Naturity του οίκου ΑMORIM.

 Ο Φελλός είναι ένα οικολογικό και ανανεώσιμο υλικό, 100% φυσικό και ανακυκλώσιμο. 

Μία Φελλοδρύς, μπορεί να ζήσει έως και 200 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων, ο φλοιός της μπορεί να συλλεχθεί 15 - 18 φορές. Χρειάζονται, κατά μέσο όρο, 25 χρόνια πριν από την πρώτη συγκομιδή. Οι επόμενες συγκομιδές γίνονται σε διαστήματα τουλάχιστον, εννέα ετών, πάντα μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου, όταν το δέντρο βρίσκεται στην πιο ενεργή φάση ανάπτυξης. Η διαδικασία συγκομιδής του φελλού, είναι μια ιδιαίτερα εξειδικευμένη διαδικασία που ωφελεί και το δέντρο και το περιβάλλον. Τα δάση των  φελλοδρυών  θεωρούνται προστατευόμενες περιοχές Natura που διατηρούν τη βιοποικιλότητα καθώς είναι βιότοποι για πάνω από 200 ζωικά και 135 φυτικά είδη.

 

 

 

Η μέθοδος Naturity του οίκου AMORIM είναι η πιο εξελιγμένη τεχνολογία παγκοσμίως, για την εξάλειψη του TCA στους φυσικούς φελλούς.

Το Naturity, αφαιρεί το TCA και άλλες πτητικές ενώσεις από τους φυσικούς φελλούς, διατηρώντας ανέπαφες τις φυσικές και μηχανικές ιδιότητές τους. Αφορά την επεξεργασία όλων των φυσικών φελλών, όλων των κατηγοριών – ποιοτήτων.

Διαδικασία Naturity

 Το Naturity είναι μία απόλυτα φυσική μέθοδος που αφαιρεί από τους φελλούς το TCA και άλλες 150 πτητικές ενώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το χαρακτήρα του κρασιού.

 Η μέθοδος Naturity συνδυάζει τέσσερα στοιχεία:

 

  • Υποπίεση: 0,2 ατμόσφαιρες
  • Θερμοκρασία: 40oC - 50oC
  • Ατμό απιονισμένου νερού
  • Χρόνο

 

 

Η επεξεργασία Naturity εγγυάται ότι:

Στο 99% των φυσικών φελλών, το TCA είναι μικρότερο από 0,5ng/L, δηλαδή μη ανιχνεύσιμο. Μόνο το 1% των φυσικών φελλών μπορεί να έχει TCA μεταξύ 0,5ng/L και 1ng/L, που είναι πρακτικά μη αντιληπτό επίπεδο TCA.

(Σημείωση: TCA 0,5ng/L είναι σαν μία σταγόνα νερού σε 800 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων!!)

 Άρα, με την επεξεργασία Naturity, το TCA στους φυσικούς φελλούς AMORIM είναι πλέον μη ανιχνεύσιμο και μη αντιληπτό.

 

ND tech

H     επεξεργασία      Naturity    ενισχύει     ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα της πιο εξελιγμένης παγκοσμίως τεχνολογίας ελέγχου TCA που ονομάζεται NDtech (Non-Detectable Technology).

 Ο    συνδυασμός,    λοιπόν,     των     τεχνολογιών Naturity και NDtech επιτυγχάνει, στο 99,97%(!!) των φυσικών φελλών, το TCA να είναι μικρότερο από 0,5ng/L, δηλαδή μη ανιχνεύσιμο!

 Με    την    τεχνολογία     ND-tech    μπορούν    να επεξεργαστούν οι κατηγορίες των φυσικών φελλών από Extra έως Flower.

 

 

Απομείωση CO2

Έχει υπολογιστεί ότι για να παραχθεί ένας φυσικός φελλός Naturity από την AMORIM, μια φελλοδρύς (φύλλα, φλοιός, κορμός, ρίζες) απομειώνει κατά 309gr το CO2 που υπάρχει στην ατμόσφαιρα.

 πεξήγηση:   Η   συγκομιδή  του  φλοιού  της φελλοδρυός, χάρη στη φυσική αναγέννηση του φλοιού που λαμβάνει χώρα μετά τη συγκομιδή, αυξάνει την ικανότητα απορρόφησης CO2  της φελλοδρυός από την ατμόσφαιραέως και 5 φορές περισσότερο!).

 Ο Οίκος AMORIM είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός φελλών στον κόσμο.