Δράσεις του Wines of Crete για τον οινοτουρισμό και τις κρητικές ποικιλίεςΔράσεις του Wines of Crete για τον οινοτουρισμό και τις κρητικές ποικιλίες

25 Jul, 2021

Marinos Skolarikos 2021-07-25 Founder Δράσεις του Wines of Crete για τον οινοτουρισμό και τις κρητικές ποικιλίες. το πρόγραμμα CloSeViVa - Δίκτυο συνεργασίας, αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού, διοργανώθηκε από το Wines of Crete. Το Wines of Crete , διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού – CloSeViVa» και κωδικό MIS 5032812, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης...
Περισσότερα
H Burgundia Oenologie ανεβαίνει στο Chablis
H Burgundia Oenologie ανεβαίνει στο Chablis

22 Jun, 2021

Administrator
Marinos Skolarikos 2021-022-06 Founder Η Burgundia Oenologie κατέληξε σε συμφωνία με το Εργαστήριο Lesimple, στο Chablis με εξειδίκευση στα κρασιά...
Read More
Όταν το αμπέλι βγαίνει σε άδεια
Όταν το αμπέλι βγαίνει σε άδεια

25 Apr, 2021

Administrator
Κωνσταντίνος Μάρκου, Τελειόφοιτος Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδικότητα Αμπελουργία - Δενδροκομία Την εορταστική περίοδο πολλοί αναμένουν την άδειά τους, για...
Read More